ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၁) ရက္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္

ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ
——————————————-

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရခိုင္အမ်ဳိးသားညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ)သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ၂၁-၄-၂၀၁၄ ေန႔မွ ၂၁-၅-၂၀၁၄ ေန႔အထိ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ၾကရာတြင္ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

ဤခရီးစဥ္ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ) က်င္းပေရးေကာ္မတီတို႔အား လည္းေကာင္း၊

ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ မူဆယ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ ဖားကန္႔တို႔မွ ရခိုင္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဂြ၊ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ပုဏၰားကြ်န္းႏွင့္ ေပါက္ေတာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအားလည္းေကာင္း၊

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မသြားေရာက္ႏိူင္ခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းေမးျမန္းဆက္သြယ္လာၾကေသာ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမပံု၊ အမ္း၊ ရမ္းျဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပလက္ဝ၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ အျခားေသာေနရာ ေဒသမ်ားမွ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအားလည္းေကာင္း၊

ခရီးစဥ္တြင္လံုျခံဳေရးယူေပးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတပ္နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အင္အားစုမ်ားအား လည္းေကာင္း၊

ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ရခိုင္သံဃာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ရခိုင္ႏိူင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရခိုင္ကုမၸဏီအုပ္စုမ်ား၊ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားကုိယ္ခံပညာရွင္မ်ားအသင္းအင္အားစု၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ိဳး သမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ရခိုင္စာေပႏွင့္အႏူပညာရွင္မ်ား၊ ရခိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မီဒီယာအုပ္စုမ်ား၊ ရခိုင္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုအေပါင္း၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း
မွတ္တမ္္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *